Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχετικώς με τα όσα εγράφησαν εις το «ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ» 30.10.2008 της Νομαρχίας Πειραιά και πού αφορούν «το διατηρητέο κτίριο της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου στην Ύδρα» απαντώμεν τα εξής:
Δεν πρόκειται περί Ιεράς Μονής αλλά περί του Ιερού Καθεδρικού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου. Υπήρξε βεβαίως η Μονή αλλά διελύθη από του έτους 1835. Σήμερα λειτουργεί ως ενοριακός Ναός και μάλιστα είναι ο Καθεδρικός Ναός της Ιεράς Μητροπόλεως.
Το έτος 1969 ο τότε Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ύδρας Κυρός ΙΕΡΟΘΕΟΣ με την ὑπ’ἀριθ. 3263/2706/15-5-1969 από το Γραφείον Πολεοδομίας Πειραιώς άδειαν, καθώς και την υπ’ αριθ. 18009/1968 έγκρισιν της αρχαιολογικής υπηρεσίας προχώρησε σε εργασίες για να διαρρυθμίση τον υπάρχοντα χώρο δηλ. την αίθουσα πού υπήρχε στην Νότια πλευρά του όλου συγκροτήματος σε αίθουσα εντευκτηρίου δηλ. «Κέντρον Νεότητος». Επομένως η τότε ριζική ανακαίνιση είχε τις νόμιμες και κανονικές άδειες.
Επειδή από τότε μέχρι σήμερον παρήλθον τεσσαράκοντα περίπου έτη απεφασίσθη η ίδια αίθουσα να εκσυγχρονισθεί με τοποθέτηση κλιματισμού, αλλαγή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, δημιουργία νέας συγχρόνου θεατρικής σκηνής, με προβολικό σύστημα, με νέα καθίσματα κ.λ.π. για να λειτουργήσει ως Συνεδριακό Κέντρο συμβάλλοντας στην δημουργίαν πολιτιστικών υποδομών και την πνευματική καλλιέργεια των κατοίκων και ιδιαίτερα των νέων της νήσου. Επίσης για την καλυτέραν μόνωσιν του χώρου κλείστηκαν από την πίσω πλευρά τα 2 κελιά που είχαν ανοιχθεί το 1969 και χρησιμοποιούντο ως «θεωρεία» της αίθουσας. Στην πρόσοψη των κελλιών από τό περίστοον καμία οικοδομική παρέμβαση δεν έγινε.
Ο Σεβασμιώτατος με το υπ’αριθ.837/368/19-9-2008 έγγραφόν του προς την Διευθύντριαν της 1ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ζήτησε την έγκρισιν της υπηρεσίας για εξωτερικές εργασίες ήτοι την μόνωση του δώματος της αιθούσης.
Όντως η 1η εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων απήντησε θετικώς μέ το υπ αριθ. 7469/29-9-2008 έγγραφον της.
Εν συνεχεία ο Σεβασμιώτατος απέστειλλε και πάλι το υπ’ αριθ. 903/407/15-10-2008 έγγραφον εις την 1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και ζητούσε την σύμφωνον γνώμην για τις εσωτερικές εργασίες.
Εν συνεχεία διεκόπησαν οι εργασίες και επακολούθησαν αυτοψία και πρόστιμο.
Είναι γεγονός ότι διά τις εσωτερικές εργασίες απαιτείται άδεια. Τούτο δεν έγινε σκοπίμως αλλ΄ εκ παραδρομής. Όμως δεν αγνοήσαμε την 1ην Εφορείαν Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Η όλη επέμβασις στόχο έχει την αισθητική αποκατάσταση της Αιθούσης με προσεγμένες παρεμβάσεις, κάτι που πιστεύουμε ότι η αισθητική του καλλιτέχνου Νομάρχη μας εύκολα θά διαπιστώσει και η μόνη οικοδομική επέμβασις έγινε στο «πατάρι» με στόχο το επίπεδο του δαπέδου να γίνει επικλινές, διά να έχουν όλοι ορατότητα. Έτσι δεν ευσταθεί το λεγόμενον ότι οι εργασίες εις τό εσωτερικόν της αιθούσης επιβαρύνουν το περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά την οποίαν και ημείς σεβόμεθα και με πολύ κόπο και πόνο συντηρούμε. Άλλωστε αυτό θα το διαπιστώσετε και από την υπηρεσία ελέγχου της Πολεοδομίας που έκαμε την από 30 -10-08 σχετική έκθεση αυτοψίας ( φ 1165/2008).
Πρέπει τέλος να σας γνωρίσουμε ότι την 29ην Οκτωβρίου ε.έ ο Σεβασμιώτατος επιχείρησε δύο φορές να μιλήσει τηλεφωνικώς με τον αξιότιμο Κύριο Νομάρχη Πειραιώς για ενημέρωση περί τού θέματος και αυτό δεν κατέστη δυνατόν παρότι το ιδιαίτερο Γραφείο του κ. Νομάρχη κράτησε το τηλέφωνο του Σεβασμιωτάτου. Αυτό συνέβη και παλαιότερον.
Ο Ιερός Καθεδρικός Ναός θα προβή άμεσα στην νομιμοποίση των εσωτερικών εργασιών εκδίδοντας τις απαιτούμενες άδειες.
ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2008

Παιδίατρος εις Ύδραν δαπάναις του Ι. Καθεδρικού Ναού

Κατόπιν συντονισμένων ενεργειών του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ ΕΦΡΑΙΜ θα λειτουργήσει σύν Θεώ από την Δευτέραν 3ην Νοεμβρίου ε.έ παιδιατρείον εις το Κουλούρειον Εκκλησιαστικόν Νοσοκομείον Ύδρας, με παιδίατρον την κ. Σωτηρίαν Μπαλαμπάνη.
Περισσότερες πληροφορίες θα λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από την Γραμματεία του Νοσοκομείου μας. 22980 53.150
Τα έξοδα της παιδιάτρου θα χορηγεί ετησίως με το ποσόν των 50.000 Ευρώ ο Ιερός Καθεδρικός Ναός Παναγίας από το εισόδημα ενοικιάσεως του ΜΕΤΟΧΙΟΥ, εις μνήμην του Μακαριστού Μητροπολίτου Κυρού ΙΕΡΟΘΕΟΥ.

Μνημόσυνον Μητροπολίτου Κυρού Ιεροθέου εις Πόρον

Προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ ΕΦΡΑΙΜ τη συμμετοχή του Iερού κλήρου των Αρχιερατικών επιτροπειών Τροιζήνος και Μεθάνων, ετελέσθῃ εν Πόρω και εν τω Ιερώ Μητροπολιτικώ Ναώ του Αγίου Γεωργίου το Σάββατον 11η Οκτωβρίου ε.έ το τρίμηνον Αρχιερατικόν μνημόσυνον του μακαριστού Γέροντος Μητροπολίτου πρ. Ύδρας Σπετσών και Αιγίνης Κυρού ΙΕΡΟΘΕΟΥ.
Παρέστησαν οι αρχές της νήσου, καί πλήθος λαού.
Κατά την διάρκειαν του Μνημοσύνου εκφωνήθηκε συγκινητικός επιμνημόσυνος λόγος από τον Σεβασμιώτατο.
Άς έχωμεν άπαντες την αγίαν Ευχήν Του!

ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕΤΟΧΙΟΥ

Ανακοινούμεν ότι μέχρι της σήμερον από το πρώτο μίσθωμα ενοικιάσεως του κτήματος «ΜΕΤΟΧΙΟΥ» κυριότητος του Ι. Καθεδρικού Ναού, από τον εν λόγω Ιερόν Καθεδρικόν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου Ύδρας έχουν δοθεί σε φορείς, ιδρύματα, Σχολεία , συλλόγους κ.λπ τα εξής ποσά:

Α΄

Κουλούρειον Νοσοκομείον: 80.000 Ευρώ, και έκτακτη επιχορήγηση διά την ετήσιαν κάλυψιν των εξόδων μονίμου Παιδιάτρου εις το Νοσοκομείον 50.000 Ευρώ. Σύνολον 130.000 Ευρώ. Εντός του Οκτωβρίου ο Παιδίατρος θα εγκατασταθεί εις το Νοσοκομείον.

Νομικές υποχρεώσεις προς Ι. Μητρόπολη 75.000 Ευρώ.

Γυμνάσιον – Λύκειον (Εις την Σχολικήν Επιτροπήν Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ) 6.000 Ευρώ.

Μουσικό Σύλλογο –Φιλαρμονική 8.000 Ευρώ

A.O.Y ( Ποδοσφαιρική ομάδα) 10.000 Ευρώ

Ιερές Μονές: Αγίας Τριάδος 10.000 Ευρώ, Γεν. Θεοτόκου Ζούρβας 3.000 Ευρώ, Αγίου Νικολάου 2.000 Ευρώ, Αγίας Ματρώνης 4.000 Ευρώ.

Ε.Φ.Τ (ενισχύει ασθενείς, αναξιοπαθούντας, φοιτητάς κ.λπ) 40.000 Ευρώ

Εκκλησιαστικό Μουσείο: Για συντήρηση κειμηλίων 15.000 Ευρώ.

Δήμο Ύδρας: Μιαούλεια 2008, Ενίσχυση εκδηλώσεων 2.000 Ευρώ.

Β’

Επίσης έχουν εγκριθεί από το Μητροπολιτικόν Συμβούλιον ποσά πού θα δοθούν ως εξής:

Γηροκομείον Ύδρας 30.000 Ευρώ.

Α΄ κ Β΄ Δημοτικά Σχολεία καί Νηπιαγωγείον 9.000 Ευρώ ήτοι 3.000 Ευρώ δι’ έκαστον Σχολείον.

Διά την Ιεροθέϊον Εκκλησιαστικήν Βιβλιοθήκην: 12.000 Ευρώ

Δι’ εκτάκτους κοινωνικάς ανάγκας 200.000 Ευρώ ( ήδη εξ αυτών τα 50.000 Ευρώ εδόθησαν διά τον Παιδίατρον.

Έκδοσις επιστημονικού Τόμου Ι. Καθεδρικού Ναού και Εκκλησιαστικού Μουσείου 30.000 Ευρώ.

Υποτροφίες Μαθητών –Σπουδαστών 10.000 Ευρώ ( Θα διανεμηθούν εις τούς εισαχθέντας εις Α.Ε.Ι –Τ.Ε.Ι και αριστούχους Γ΄ Γυμνασίου και Γ΄ Λυκείου)

Γ’

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Ξεκίνησαν από τήν 1ην του παρελθόντος μηνός Σεπτεμβρίου ε.έ αι εργασίαι μετασκευής της αιθούσης του Κέντρου Νεότητος της Ι. Μητροπόλεως μας, εις σύγχρονον Συνεδριακόν Κέντρον του Ι. Καθεδρικού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Ύδρας .

Το έργον εσχεδίασε και επιβλέπει αμισθί ο Υδραίος διακεκριμένος Αρχιτέκτονας κ. Άγγελος Κοτρώνης.

Το όλον έργον θα παραδοθή έτοιμο περίπου τον Απρίλιο του 2009.

Εις το καθ’ όλα σύγχρονον Συνεδριακόν κέντρον το οποίον χορηγεί ο Ι. Ναός από τα έσοδα του Α΄ μισθώματος εκ της ενοικιάσεως του «ΜΕΤΟΧΙΟΥ», (Έγκρισις Μ.Σ 400.000 Ευρώ Α΄ φάσις) θα πραγματοποιούνται επιστημονικά συνέδρια, συμπόσια και λοιπαί πνευματικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Ήδη έχουν γίνει εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικές, υποδομή ηλεκτρονικών αυτοματισμών, κεντρικός κλιματισμός, ξηρά δόμηση, οικοδομικές, ξυλουργικές εργασίες, κατασκευή 4 W.C κ.λ.π

Το Συνεδριακό Κέντρο θα έχει την δυνατότητα δορυφορικών τηλεδιασκέψεων, μεταφραστικό σύστημα για 6 ξένες γλώσσες, προβολικό σύστημα με δυνατότητα HDMI και διπλή ταυτόχρονη απεικόνιση (ομιλητού και παρουσιάσεων), σύστημα πυρανίχνευσης – συναγερμού, ολοκληρωμένο ηχητικό σύστημα με ψηφιακή επεξεργασία κ.λπ.

Η χωρητικότητα του υπολογίστηκε επακριβώς στα 200 άτομα.

Ο Υδραϊκός λαός και ο επιχειρηματικός κόσμος της Ύδρας θα ωφεληθούν πολλαπλώς από την λειτουργία του Συνεδριακού Κέντρου.

Κατακλείοντας επαναλαμβάνουμε τα σοφά λόγια του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου μας κ.κ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ: «Τα χρήματα από την αξιοποίηση της Εκκλησιαστικής περιουσίας παίρνουν νόημα, όταν μεταλλάσονται - μετατρέπονται σε διακονία των ανθρώπων.» ( Δήλωση σε τηλεοπτικά κανάλια 30-9-2008)

ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΝΑΟΥ