Τετάρτη, 20 Μαΐου 2015

Εγγραφές Κατασκηνωτών

Σας πληροφορούμε ότι οι θέσεις για τις Κατασκηνωτικές περιόδους έχουν συμπληρωθεί.

Σας ευχαριστούμε και παρακαλούμε μην υποβάλετε ηλεκτρονικές αιτήσεις διότι δεν γίνονται πλέον δεκτές.