Πέμπτη, 8 Απριλίου 2010

Μ. Παρασκευή Πρωΐ


Ο ευσχήμων Ιωσήφ, από του ξύλου καθελών το άχραντόν Σου Σώμα, σινδόνι καθαρά, ειλήσας και αρώμασιν, εν μνήματι καινώ κηδεύσας απέθετο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: