Τετάρτη, 6 Μαΐου 2009

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 2009

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ 2009

Α΄ Κατασκηνώσεις Αιγίνης – Τούρλος (Βαγίας)


Σάββατον 4 Ιουλίου – Δευτέρα 13 Ιουλίου 2009
Για τα αγόρια αποφοίτους Δ΄, Ε΄, Στ΄ Δημοτικού.


Δευτέρα 13 Ιουλίου – Παρασκευὴ 24 Ιουλίου 2009
Για τα κορίτσια Α΄ Γυμνασίου (απόφοιτες) έως και Γ΄ Λυκείου.


Παρασκευὴ 24 Ιουλίου – Παρασκευὴ 31 Ιουλίου 2009
Για τα κορίτσια που θα ἀποφοιτήσουν από Δ΄, Ε΄, Στ΄ Δημοτικού.


Β΄ Κατασκηνώσεις Πόρου – Στάνες

Παρασκευὴ 17 Ιουλίου – Πέμπτη 30 Ιουλίου 2009
Για τα αγόρια Γυμνασίου και Λυκείου.


ΤΡΟΦΕΙΑ

Το ποσόν συμμετοχής ορίστηκε δι’ όλους τους κατασκηνωτάς της Ι. Μητροπόλεώς μας εις 80.00€. Διά τούς εξ Αθηνών κατασκηνωτάς και λοιπών περιοχών εις 100.00€ (τέκνα ιερέων και πολυτέκνων της περιοχής μας το ήμισυ). Τα τροφεία θα συγκεντρωθούν από τους κατά τόπους υπευθύνους και εν συνεχεία, βάσει καταστάσεως θα δοθούν εις τους Αρχηγούς των Κατασκηνώσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: